Wykład pracownika UMK
Dodane przez NP dnia Stycznia 18 2016 12:49:21

 

Dnia 12.01.2016 r. w I LO w Świeciu odbył się wykład popularnonaukowy „Pierwsze kroki w eksploracji danych. Algorytm k najbliższych sąsiadów” prowadzony przez dr Joannę Karłowską-Pik z Wydziału Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu. Nasza szkoła współpracuje z tą uczelnią od 2004 roku, dzięki czemu co rok gościmy pracowników naukowych na spotkaniach z młodzieżą.


Treść rozszerzona

 

Dnia 12.01.2016 r. w I LO w Świeciu odbył się wykład popularnonaukowy „Pierwsze kroki w eksploracji danych. Algorytm k najbliższych sąsiadów” prowadzony przez dr Joannę Karłowską-Pik Wydziału Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu. Nasza szkoła współpracuje z tą uczelnią od 2004 roku, dzięki czemu co rok gościmy pracowników naukowych na spotkaniach z młodzieżą. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas Ia, IIa, IIb, IIIa i IIIb, w których program matematyki realizowany jest na poziomie rozszerzonym. Prowadząca w przystępny sposób przybliżyła nam zagadnienia „data miningu” – nauki bardzo prężnie rozwijającej się w ostatnich latach w związku z coraz powszechniejszym gromadzeniem i analizowaniem danych przez wiele przedsiębiorstw i  instytucji. Eksploracja danych(zwana inaczej np. pozyskiwaniem wiedzywydobywaniem danychekstrakcją danych) (ang. data mining) to jeden z etapów procesu odkrywania wiedzy z baz danych. Polega ona na wykorzystaniu szybkości komputera do znajdowania ukrytych dla nas (z uwagi na ograniczone możliwości czasowe) prawidłowości i  zależności w zgromadzonych danych. Dr J. Karłowska-Pik w multimedialnej  formie przedstawiła zastosowania tej nauki do oceny ryzyka (np. w bankach przy udzielaniu kredytów), migracji klientów (np. zapobieganie migracji w telefonii komórkowej), wykrywania nadużyć (np. operacje kradzionymi kartami płatniczymi), analizy koszykowej (badanie zachowań klientów – które produkty kupują razem), segmentacji klientów oraz do „web miningu” (analizy danych zawartych w sieci, np. na portalach społecznościowych, w poczcie elektronicznej). Wykład ten z pewnością ukazał powiązania matematyki z wieloma dziedzinami nauki, np. ze statystyką, informatyką, biologią (analiza zbioru danych iris – dane zebrane przez genetyka i statystyka brytyjskiego R. A. Fishera (1936) dotyczące 150 kwiatów 3 gatunków irysa rosnących na Hawajach), czy genetyką, a nawet j. polskim i angielskim. Przekonał nas, że osoby pracujące w zawodzie analityka danych nie mają problemów z zatrudnieniem w Polsce i za granicą.