Ogólnopolski Finał Olimpiady Teologii Katolickiej w Lublinie.
Dodane przez mderegowski dnia Kwietnia 05 2017 22:13:12

Edyta Wróbel- uczennica klasy II b może już wybierać uczelnię. Ma kilka indeksów w zanadrzu! GRATULUJEMY!

"W dniach 23- 25 marca 2017r. odbywał się XXVII Ogólnopolski Finał Olimpiady Teologii Katolickiej w Lublinie. Tematem tegorocznej edycji było: „Orędzie fatimskie jako znak nadziei dany przez Miłosiernego Ojca”. Nawiązywał on zatem do setnej rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie. W tych trójstopniowych zawodach (etap szkolny, diecezjalny i ogólnopolski) wzięło udział cztery tysiące osób z całej Polski, z czego ok. 140 dostało się do ścisłego finału. Składał się on z etapu pisemnego oraz ustnego dla najlepszej 10 uczestników.

Treść rozszerzona
 W materiałach przygotowujących do Olimpiady znalazły się m.in. fragmenty Pisma Świętego, wskazane dokumenty teologów i papieży Kościoła katolickiego. Na ich podstawie olimpijczycy interpretowali treść chrześcijańskiego orędzia i naukę Kościoła katolickiego. Trzydniowy program okazał się bogaty w rozmaite atrakcje, takie jak zwiedzanie Lublina, Kazimierza Dolnego, Nałęczowa, a także spektakl „Życie Maryi”. Ceremonia zamknięcia miała miejsce w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Tam właśnie zostały wręczone nagrody dla finalistów oraz laureatów. 
Jako finalistka otrzymałam indeks na Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Opolski, Akademię Ignatianum w Krakowie oraz Uniwersytet Szczeciński. Czas spędzony w Lublinie zapamiętam jednak nie tylko z powodu zapewnionego miejsca na uniwersytecie. Był to bowiem przede wszystkim umacniający czas przeżyć duchowych oraz poznania młodych, wartościowych ludzi, którzy kierują się w życiu podobnymi zasadami do moich."
E.W.